Home

 

Welkom op de website van het Centrum voor Beleidsmanagement (CBM).

 

CBM werd opgericht in 2003 en ondersteunt sindsdien overheden en bedrijven bij het ontwerpen, verbeteren en uitvoeren van hun beleid. Door kwaliteitsvolle, onderzoeksgebonden adviezen zijn onze klanten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en een rationeel, onderbouwd beleid te voeren.

 

CBM werkt steeds in nauw overleg met de opdrachtgevers en kan flexibel inspelen op hun vragen om écht relevante en bruikbare studies te kunnen bieden.

 

De expertisedomeinen van CBM zijn:

 

Impactanalyse:
- Reguleringsimpactanalyse (RIA)
- Reguleringsimpactevaluatie (RIE)
- Gezondheidseffectenrapportage (GER)
- Duurzaamheidseffectenrapportage (DOEB)
- Mobiliteitseffectenrapportage (MOBER)

 

Economische evaluatie:
- Kosten-batenanalyse (KBA)
- Kosten-effectiviteitanalyse (KEA)
- Multicriteria-analyse (MCA)

 

Process improvement:
- Administratieve vereenvoudiging
- ICT project management
- Risico-analyse


 Agenda